top of page

Kompost

eksperimenter i Symbiosehusene

I Symbiosehusene genbruger vi de lokale ressourcer fra bygninger til grønt affald!

I Symbiosehaven, det solrige grønne område tæt ved indgangen fra Hørkærvej, placerer vi vores varmekomposteringsanlæg, der skal omdanne det grønne affald fra kantinen til næringsrig kompost. Kompostanlægget placeres i et frostsikret skur med tilstødende drivhus, og lokaliteten bliver et sted, hvor beboere, naboer og kontorfolk kan samles.

Symbiosehusenes kompostanlæg omdanner komposten under omkring 60 graders varme. Det betyder, at omsætningen fra grønt affald til kompost går hurtigere og udrydder eventuelle sygdomskim. Udover den effektive kompostproduktion genererer maskinen overskudsvarme. Den varme vil vi forsøge at genbruge til opvarmning af drivhuset, så der kan gro grønt - hele året. Genbrugen af varmen fra anlægget er ikke helt uproblematisk, da det er forbundet med lugtgener fra kompostanlægget.  Den udfordring tager vi op, og ved hjælp af forskellige eksperimenter vil vi forsøge at komme problematikken til livs, så vi får et lunt drivhus og undgår spildvarme.  

Snart begynder vores helt egen kompostproduktion!

Vi følger eksperimentet tæt, og dokumenterer løbende siden her med billeder og erfaringer fra produktionen og anvendelsen af komposten fra anlægget.

bottom of page