top of page
Urbant landbrug Anker

Urbant landbrug

de 4 elementer

Økologisk landbrug tilbage til byen

Symbiosehusenes tagfarm bliver måske en af Danmarks største. Visionen med det urbane landbrug er at skabe forbindelse mellem byudviklingen i Herlev og landbrugsfortiden. Tagfarmen giver beboere, kontorfolk og naboer muligheden for at få jord under neglene og komme i forbindelse med god gammeldags landbrugspraksis. Kontakten med den næringsrige muld og de hjemmedyrkede madvarer åbner nysgerrigheden i forhold til de mekanismer, som naturen er fuld af.

 

På toppen af Symbiosehusene skabes der et økosystem, som involverer hele bygningen, og dens brugere. Det grønne affald fra erhvervsdelens kantine bliver omdannet til kompost i eget kompostanlæg. Anlægget bliver placeret foran Symbiosehusene, og komposten bliver brugt til at gøde jorden på tagfarmen, så beboere og erhvervsfolk kan dyrke og høste sæsonens frugter og grønt. 

Fortsættes heunder

Tagfarm.jpg

Symbiosehusenes kerneværdier består af cirkulære processer, og de forskellige funktioner i bygningen tænkes som en helhed. Tagfarmen skaber et levende rum, hvor den udover at dyrke fødevarer og fællesskaber giver mulighed for at iagttage de skiftende årstider. Det betyder, at man som beboer, kontorfolk og naboer kan komme helt tæt på de økologiske processer og fødekæder, der eksisterer i et urbant landbrug. 

Følg med allerede nu! Snart begynder de indledende eksperimenter, så vi sikrer at det fremtidige by-landbrug, bliver frugtbart og grønt. Tæt på indkørslen til kontorejendommene fra Hørkærvej anlægger vi en mindre testfarm i forsommeren 2021.

Læs mere om Symbiosehusenes andre elementer!

bottom of page