top of page
Fællesskab Anker

Fællesskab

de 4 elementer

Symbiosehusene vægter fællesskabet på tværs af de tre andre elementer højt, og som navnet antyder, er håbet at skabe et fordelagtigt samliv mellem erhverv, boliger og det urbane landbrug. I erhvervsbyggeriet emmer det af liv om dagen, og i boligbyggeriet opstår aktiviteterne overvejende om eftermiddagen og aftenen.

 

I Symbiosehusene ser man muligheder og potentialer i netop den døgnrytme, så i stedet for at bygninger står tomme den halve dag, udnytter man bygningernes fulde potentiale - hele døgnet. Symbiosehusene er inspireret af cirkulære systemer og dele-funktioner. Fællesskabet opstår i berøringsfladerne mellem disse. 

fortsættes herunder

Spisesal

Det fælles tredje

Fitnessområdet, kontorfælleskabet og folkekøkkenet skaber de fysiske rammer for mangesidige fællesskaber i erhvervsbygningen. På taget finder man de inden- og udendørs områder omkring tagfarmen, der danner grundlaget for nye fællesskaber. Det store lyse fælleshus indeholder en spisesal, som kan benyttes hele året. Huset kan bruges af både kontorfolk, beboere og naboer til fx frokostpauser, møder og andre sociale aktiviteter. Visionen er, at fællesarealerne danner rammen for et fælles tredje, som både erhvervet, beboerne og tagfarmen skal drage fordel af.

 

Symbiosehusenes identitet bygger på sociale fællesskaber og fælles faciliteter. Håbet er, at det stærke sammenhold på tværs af funktionerne kan forgrene og udvikle sig, så samlivet rækker ud over egen matrikel og inddrager beboerne i nærområdet.

Læs mere om et af vores andre elementer!

bottom of page