top of page

Nyhed 1 overskrift

Udgangspunktet for projektet er et eksisterende erhvervskvarter, som måske ikke er det mest spændende sted at opholde sig, når vi taler byliv og skønhed. Dog indeholder området gode funktionelle bygninger set ud fra erhvervsmæssigt synspunkt.
Alt for mange steder bliver hele erhvervsområder blot jævnet med jorden og erstattet af boligområder uden identitet. Vi ønsker derimod at eksperimentere med at blande erhverv og bolig uden at rive ned, for at skabe en mere spændende og levende by. På den måde skaber vi værdi ikke bare for byen, men også for erhvervsdelen.


Ved at tænke funktionerne sammen i samme bygning opstår så en masse muligheder og fordele, hvor rum, funktioner og tekniske tiltag kan blandes og deles, og en synergi og dobbeltudnyttelse opstår mellem bolig, erhverv og landskab.


Helt konkret tænkes boliger og landbrug placeret på taget af erhvervsbygningen. På den måde opnås et attraktivt bo-miljø med mulighed for både udsigt, lys og en høj grad af bynatur.

bottom of page